راپورتچی

اسلام و تجدد

تججد و تمدن جدید با همه ابعاد و ره آوردی هایش ، محصول خود بنیادی بشر غربی و انحراف تمام عیار او از آموزه های وحیانی است و با فرض حضور حاکمیت دین_به معنای جامع و حقیقی آن _ هرگز تمدنی از نوع تمدن جدید ، ظهور نخواهد کرد.

به بیان روشن تر ، اگر حاکمیت اسلامی با حظور معصوم (ع) و بسط ید او ، تحقق و تداوم پیدا میکرد و حاکم اسلامی ، در مقام تمدن سازی بر می امد ، محصول آن ، تمدنی از نوع تمدن جدید و مشابه آن نبود ، همانگونه که با ظهور بقیت الله الاعظم (عج) و استقرار حاکمیت صالحان ، نشانی از این نوع تمدن نخواهد بود.

_چند روزیه این وقدمه کتاب ، از مهدی نصیری فکرمو مشغول کرده.

+ سعید رایگان ; ٦:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٦/٢۳
comment نظرات ()