راپورتچی

انتخاب

آزمایشگاه مدار مخابراتی ، جلسه اول

استاد : برای انجام آزمایش به هشت گروه دو نفری باید تقسیم شوید ، خودتان جفت گیری میکنید یا برایتان رندم جفت انتخاب کنم!؟

تعداد بانوان مکرمه 3 قبضه بود و این امر ، آسانی میسر نمی شد. هرج و مرج حسابی والا گرفت

. استاد هم إندِ رو کم کنی : برای اینکه حق و حقوق های بانوان را اینجا ادا کنیم انتخاب را بر عهده ی بانوان میگذاریم. لطفا انتخاب کنید. از استاد اسرار از بانوان انکار.پسرها که همه ژست عکاسی گرفته بودند انگار که قرار است راست راستی برای همیشه انتخاب شوند.

استاد با دهانی باز: یعنی هیچ کدام را نمیخواهید یا همه را یکجا می خواهید؟! حذف تان کنم یا انتخاب میکنید؟با توجه به اخلاق استاد ما حدس زنید پایان ماجرا را؟

 

 

+ سعید رایگان ; ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/٢٢
comment نظرات ()