راپورتچی

جام جهانی یا درس!؟

با توجه به اینکه جام جهانی هر 4 سال یک بار  و امتحانات پایان ترم هر 4 ماه یک بار برگذار میگردد ؛ بنظر شما منطقی ترین کار کدام است:

 

الف) حذف ترم

ب) حذف دروس تخصصی

ج) سگ ضرر : مشروطی

د) مالاندن ، زیر اوراق امتحانی

 

+ سعید رایگان ; ٤:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/۱٧
comment نظرات ()