تهران 87

از لذت هایی که هیچ وقت تکراری نمیشه، انقلاب و ولیعصر گردیه...

/ 1 نظر / 18 بازدید
affection

وليعصر كه به خاطر درختاي قشنگش (البته نيايش تا سر پارك وي ) انقلاب هم به خاطر كتابفروشياش دوست دارم