آقامعلم, اجازه!؟

آون وقتا که دبستان می رفتیم، یادش به خیر، مُبصِر داشتیم. کار مبصر بعضی پامنبری ها بود. تخته سیاه رو پاک می کرد، گچ میآورد، حاضر غایب می کرد، برپا-برجا می گفت و یک سری پامنبری های دیگه.
اما از جمله این پا منبری ها یکی هم این بود که روی تخته سیاه دو ستون باز می کرد. بالای یکی می نوشت "خوب" و بالای اون یکی "بد". بعد میومد اسم بعضی از بچه های کلاس رو بنا به تشخیص خودش زیر ستون خوب یا بد می نوشت.
این کار باعث می شد نفوذ و برد و اهمیت مبصر بیشتر شه و خاطرش پیش بچه ها عزیز تر یا منفورتر شه و بچه ها هم برای رضایت مبصر و انتقال از ستون بد به خوب به صرافت بیفتن که اغلب هم بر طبق معمول به رشوه دادن ها توی همان عالم دبستانی منجر می شد.

/ 0 نظر / 12 بازدید