مترو بازی

با نگاه کردناش می شد فهمید دفعه اول یا دومشه شوار مترو میشه. از ایستگاه امام خمینی به سمت صادقیه با هم سوار شدیم. به ایستگاه طرشت رسیدیم که پرسید: شاه عبدالعظیم هم میره؟

-گفتم باید امام خمینی خط عوض می کردی...!

رو به نقشه داخل واگن کرد و با انگشت اشارش خط آبی رنگو نشونم داد و گفت:

خودم حدس میزدم اما از این جا تا ایستگاه آخری (صادقیه) می رم بعدش پیاده می شم. شهرری که پایینشه. دو قدم راهه. با پیاده یا ماشین میرسم دیگه!؟

ضمیمه: نقشه راهنمای مترو در داخل واگن ها تصور شود.

/ 2 نظر / 11 بازدید
affection

راستش من تا حالا یه بار سوار مترو شدم و یه سوتی دادم بدتر از این اقا [نیشخند] ای کاش بیشتر توضیح میدادین ،من نمیدونم نقشه مترو چه جوریه .[نیشخند] با اون اقا هم هیچ نسبتی ندارم .[قهقهه]

drkhorshidi

این دوقدم راه رو باید با هلی کوپتر بری!