عنوان ش با خودت

این طور فکر کُن!
من به خانه بر میگردم
تو لم داده ای روی ِ مُبل
و غذا
بوی ِ دست های ِ تو را می دهد...

/ 2 نظر / 16 بازدید
علی اکبر شاه محمدی

سلام. این هفته بیا انجمن ساعت پنج و نیم. این طرح رو برداشتم برای الف

Raheleh Bahador

زیبا.