رو در روی آینه

دیدن شبهای بی ستاره هم زیباست! وقتی به اسمان زل میزنی تا گوشه جایی برای خودت پیدا کنی.و اسمان چقدر بزرگ است که حتی برای چشم های تو یک کهکشان  راه دارد.امشب بدون ستاره هم اسمان به قشنگی شبهای با ستاره ای بود که تو بودی و تا صبح نفس های تو را احساس میکردم . روی تختی که بوی تو خواب را حرام و چشم را خیس میکرد.نمیدونم امشب چرا باز تو شدی ملکه ی تنهایی ذهنم؟!کاش خاطره های دورتر هم از یادم میرفت.کاش اینجا جایی برای پرواز پیدا کنم.

امشب با مادرم برای عیادت یکی از اقوام رفتیم بیمارستان.مادرم با اشکهای پنهانی به تک تک اتاقها و ایزوله ها مینگریست...

یک اتاق قشنگ،یک رویای زیبا و حقیقتی دلگیر،شاید کمی به روز های خوب مانده باشد.خاطراتی همراه با تق تق عصا.امشب شاید کمی سخت باشد.نه! سخت نیست ، خانه کمی دلگیر است...

 

/ 4 نظر / 7 بازدید
کاکال گراش

سعید جان! دلنوشته هایت مرا هم به جاهای دور و نزدیک برد. انگار همین دیروز بود. مدرسه حسنی. نجوای خوش قران و اردوهای دور و نزدیک همراه با با اشکها و لبخند های شیرینش . خدا بیامرزاد آنکه منظور من و توست...

کاکال گراش

سعید جان! دلنوشته هایت مرا هم به جاهای دور و نزدیک برد. انگار همین دیروز بود. مدرسه حسنی. نجوای خوش قران و اردوهای دور و نزدیک همراه با اشکها و لبخند های شیرینش . خدا بیامرزاد آنکه منظور من و توست...

محمد1404

یادش بخیر صدای آرام بخشش هنوز در درونم باقیمانده کاش بار دیگر... صدای دلنشینش را بشنوم

دخمل نادر

دست بقلمتان عالیست.