به جواب او

 

و ما هم سلام
تقریر خوب میکنی ، تهور شما بی مثال!
کمی هم پیچ و خم مناقشات خود را شل کنی بهتر است ، از بس تند می رانی . شاید که صیانت است اما غدر می ماند ، لذا تفرقه ی کلمه من و تو عادی ست. استیلا و استعلای تو مجالی برای نوشتار من نمی گذارد. دالّت تو به پدرم بیش از من است، انگار! نسیان خاطرات پدرم برای شما کار سختی  نمی باشد که نامی از او به دوش می کشید. بخدا سنگین است نامه بری!!
نشود شسته جز به بی طعمی     نقش های ، گشاد نامه ی عار

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
پسر همسایه

سلام سعید جان. یه جور بنویس ما زیر دیپلمه ها هم بفهمیم

محمود

سلام میگم مشتی چیزی نخوردی؟[نیشخند]