محض خدا

نیت کار خیر، به مراتب سخت تر از انجام دادن کار خیره...

/ 3 نظر / 11 بازدید
م.باقری

جمله ی قشنگیه! شاید بشه کاری کرد ظاهر عمل رو تو چشم بقیه خیر جلوه داد ولی خدایی خیلی سخته بخوای باخودت رو راست باشی ونیتت شیشه خورده نداشته باشه

خزان

اوهووم.. اما میدونی چی به ذهنم رسید ناخداگاه سعید! اینکه برعکسش اگه کاری بد یا نیت بدی کنیم چقدر سخته اون دنیا جواب دادنش..