مرض...

حقیقتا هشت روز هفته پیش را به طی کردن بیماری مختصر طویلی گذراندیم . دقیقا شش شب آن ، تن دردانه مان به سیر و سلوک پرداخته و پنج شب  گرمایی سوزان وگاهی سرد ، یک درمیان سراغمان آمده احوالاتمان جویای حال شده . حدودا چهار روز از صبح بعد آن پنج شب ، به بیت الحزان (ایزوله) سپزی کرده و سه صبح مکرر به این اندام خون جاری ساخته و از آن سر خون گرفته  خجالتا "همانند بشکه بالای طوالت خانه". نهایتا دو بار آن ، همه رقم بیماری منفی آمد و آن تهَی مثبت. صداقتا خدا خدا که  آنفولانزا و اینفولانزا نباشد که فاتحه مع الصلوات جمیعأ.شکرأ لِلله خبری از این و آن ، فولانزا نبود که نبود.شدیدأ جویای آز شدیم که جوابمان کرد.عجالتأ دعا کنید خیر باشد انشالله.الغرض بعد هشت روز و نه شب به این دنیا سری زده تا دلی به درد کنیم نهایتأ.

/ 6 نظر / 5 بازدید
سوشیانت پارسی

ای بهار دلنشین [گل]ای بهار دلنشین آمده سوی چمن [گل]ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن [گل]چون نسیم نو بهار بر آشیانم کن گذر [گل]تا که گلباران شود کلبه ویران من [گل]تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان [گل]تا نسیم از سوی گل آمد بیا دامن کشان [گل]چون سپندم بر سر آتش نشان بنشین دمی [گل]چون سرشکم در کنار بنشین ببین سوز نهان [گل]تا بهار دلنشین آمده سوی چمن [گل]ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن [گل]چون نسیم نو بهار بر آشیانم کن گذر [گل]تا که گلباران شود کلبه ویران من [گل]باز آ ببین در حیرتم [گل]بشکن سکوت خلوتم [گل]چون لاله تنها ببین [گل]بر چهره داغ حسرتم [گل]ای روی تو آیینه ام [گل]عشقت غم دیرینه ام [گل]باز آ کنون در این بهار [گل]سر را بنه بر سینه ام [گل]چون نسیم نو بهار بر آشیانم کن گذر[گل] [گل]تا که گلباران شود کلبه ویران من[گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]

محمود

غذای دانشگاه بخور شفا پیدا میکنی![ماچ]

محمد1409

فلانزا یعنی جی؟

دخمل نادر

باشد كه رستگار شوي .