انتخاب

آزمایشگاه مدار مخابراتی ، جلسه اول

استاد : برای انجام آزمایش به هشت گروه دو نفری باید تقسیم شوید ، خودتان جفت گیری میکنید یا برایتان رندم جفت انتخاب کنم!؟

تعداد بانوان مکرمه 3 قبضه بود و این امر ، آسانی میسر نمی شد. هرج و مرج حسابی والا گرفت

. استاد هم إندِ رو کم کنی : برای اینکه حق و حقوق های بانوان را اینجا ادا کنیم انتخاب را بر عهده ی بانوان میگذاریم. لطفا انتخاب کنید. از استاد اسرار از بانوان انکار.پسرها که همه ژست عکاسی گرفته بودند انگار که قرار است راست راستی برای همیشه انتخاب شوند.

استاد با دهانی باز: یعنی هیچ کدام را نمیخواهید یا همه را یکجا می خواهید؟! حذف تان کنم یا انتخاب میکنید؟با توجه به اخلاق استاد ما حدس زنید پایان ماجرا را؟

 

 

/ 9 نظر / 4 بازدید
نفیسه رحمانیان

از استاد اصرار از بانوان انکار بابا کلاس می ذاشتن ته دلشون که قند آب می شده[متفکر][پلک]

فرزانه استوار

من میگم آخرش دوتا از دخترها که باهم شدن یک گروه‘ اون یکی هم فکر کنم ترجیح داده حذفش کنن تا اینکه.... یعنی من اگه بودم که همین کار رو می‌کردم.

نسیبه نادرپور

فکر کنم حذفتان کرده:دی یعنی اگه من بودم مجالی برای تصمیم گیری و تفکر بهتون نمیدادم سریع حذف:دی

مسعود غفوری

آزمایشگاه ها جای خوبی اند. یک بار توی آزمایشگاه فیزیک یکی از دبیرها داشت انواع بارهای مغناطیسی را می گفت. بعد که چند تا جسم فلزی را با پارچه باردار کرد, یکی از بچه ها برگشت گفت آقا می شه ما رو هم باردار کنین؟

محمد1409

و البته وضعیت در کارگاه ها به مراتب خفن تر است و با هم لوله سبز را به هم وصل می کنند و همچنین است چکش و جاکبریتی!!

محمود

چه استاد باحالییییییییییی![نیشخند] کلاس ما که معمولاً تعداد خانما چند برابره! حالا فرض کن استاد ما همچین چیزی بگه .. [خنده]

بع بع بع بع