نا امید نباید بود

کل یوم عاشورا..


امام(ع) هنوز زهیر می‌خواهد..


                               حر می‌پذیرد..

                                 و برای حبیب نامه می‌فرستد..

                                                           ناامید نباید بود..

/ 4 نظر / 5 بازدید
وحید زایری

سلام البته شرایط فعلی با آن زمان چند فرق دارد . 1- امام حسین حتی در برابر شمشیر فرزند خود علی اصغر را آوردند برای ارشاد حال آن که حاکمان فعلی در برابر راهپیمایی و نوشتار و وبلاگ از زبان زندان و زدن و کشتن استفاده می کنند . 2- امام حسین هیچ گاه مثل رهبر فعلی نمی نشستند تا زنان دست ایشان را ببوسند و این کارها بیشتر از امثال ابوموسی اشعری بر می آمد . 3- در زمان امام حسین ایشان مقید به رعایت قانون اسلام و رافت اسلامی بودند و ... اصلا ولش کن حالت چطوره . معمولا این بحثها نتیجه ای جز اعصاب خوردی نداره چون ما به دیدگاه هایمان به اندازه جانمان وابسته ایم و هیچ گونه تغییر در آنها را مجاز نمی دانیم . موفق باشی

محسن

بله ناامید نباید بود... اما گفته ی دوست عزیزمان: 1-مثل اینکه یک چیز بدهکار هم شدیم! احتمالا رهبر باید بیاید گردنش را زیر تیغ اینها بگذارد تا ارشاد شوند. 2-ابراز احترام به بزرگان یک فرهنگ است و از بزرگان چیزی کم نمی کند.حال به درست یا غلط بودن این فرهنگ کاری نداریم.دست شاه را می بوسیدند.دست امام خمینی را می بوسیدند دست... 3-بازار شایعات داغ است بهتر است بیشتر توجه کنیم اگر از روی عصبیت نگاه نمی کنیم...

مرتضی

وعده دیدار نزدیک است فقط باید از خود بخاطر بهتر از خود گذشت