روز جهانی زبان مادری

رِزِ 21 فوریه إز طرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری شونَدِن. رِزی که هرکِسی یک بارهم که بُدِن شَشا به زبون خوش افتخار بُکُد. ای که ما گراشیم، أچُمی حرف أنَّم. هم خوم هم خانوادم! حالا شاید خیلی وقتیا جلو جمع مِسلی نِیا گراشی حرف بِنَّم اما ای دلیل نابِه مِز زیاد إچِه گراشیم. إکَه دنیا اُنتِسَّم، زندگی اُمکِردِن و شایدَم همی إکه (خدایی نِه کِردَه) از دنیا چِدَم...

روز 21 فوریه از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده است. روزی که هر کسی یکبار هم که شده می تواند به زبان مادری خود افتخار کند. این که من گراشی ام و اچمی حرف میزنم. هم خودم و هم خانواده ام. حالا شاید گاهی وقت ها جلوی جمع از روی خجالت اجمی حرف نزنم، اما این دلیلی برای از یاد برن اینکه گراشی ام نمی شود. من اینجا به دنیا آمده ام، زندگی کرده ام، و شاید هم مردم... 

/ 3 نظر / 12 بازدید
محسن

سلام چقدر گویش‌تون شبیه گویش ما [دشتی] است. :)

سعید

خیلی خوب بود