RAM 8 Gb

موبایل، لب‌تاب، اینترنت و... با همه‌ی محاسنش پدر حافظه‌ی آدم را در می‌آورد. از وقتی موبایل به دست شده‌ام تقریبا به خود سخت نمی‌کنم آدرسی شماره‌ای کاری را توی ذهنم بسپارم. شماره‌حساب ها، تاریخ چک‌ها، قرارهای یومیه‌ همه و همه را سپرده ام به دست خودش. محدود شماره‌هایی هم که یادم مانده مال قبل داشتن این‌ها است.

اگر روزی بیاید و آن ور شهر بدون موبایل رهایم کنند احتمالا از تشنگی یا گرسنگی بمیرم. برای من زندگی بدون این وسایل حکم انسان های نخستین را دارد. باید دنبال شکار بگردم و آتش درست کنم و از روی خورشید و ستاره‌ها راه خانه را پیدا کنم که پیدا نمی‌کنم.

/ 2 نظر / 21 بازدید
مرتضي

سلام بر مهندس سعيد مطلب خبر 13 در مورد دارشي از شما بود؟ قلم خوبي داريد.