تا

هیچ حرفی نیست. باید نوشته‌های ارسال موقت‌ گذشته‌ را رو کنم.

/ 1 نظر / 58 بازدید
خزان

اره رو کن من که خیلی دوست دارم بخونمشون... . . سلام..خوبی؟