کجاست آن معجون گم شده

مانده ام، مادر بزرگ من چطور بودن vpn تا این سن دوام آورده است...

ps: یکصد و بیست سال به جانَش

/ 3 نظر / 12 بازدید
MR. Garcia

خدا برای ثبت رکورد گینس نگهش داره !!! [لبخند]

خزان

ممنون.. [گل]

arezoo

سعید میشه بگی vpnچیه ماهم بفهمیم یه وقت توجمع ضایع نشیم