استعفاء...

بعد از ریختن آب سردی بر دست ملت ، استعفای کلامی دکتر فتحی از شورای شهر گراش در حضور تجمع کنندگان در بهارستان آخری خبر امروز عصر بود.

در حال حاضر تمامی افرادی عازم شده به تهران در حال بازگشت به شهر هستند.نا گفته نماند که همه ی مسولین و معتمدین شهر ، بی خبر و بدون خداحافظی ، جدا از بقیه مردم راهی گراش شدند.

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
محمود

این قضیه معلمهای لاری چی شد؟ تو ازش خبر نداری؟[گل]

حیمد انصاری

یعنی فردا باز هم اعتصاب داریم؟