روزهای زیبای یک دبیر

هر انسانی دو آموزنده دارد، یکی روزگار و دیگری آموزگار

اولی به بهای زندگی ات و دومی به بهای زندگی اش!

 

به من می چسبد این اردی بهشت. از همان اولش تا بیست!

/ 7 نظر / 12 بازدید
خزان

سلام سعید.. روزگار بد معلمیه! وقتی خوب اذیتت کرد تازه میفهمی نمره خوب گرفتی یا بد! . تبریک منو پیشاپیش بپذیر " تولدت مبارک دوست من "[گل]

نسیبه نادرچور

آنکه نقاش است و نقشي ساخته با قلـــــــم طرح نويي انداخته در مسير واژه هاي دوستــــــــي سطر سطــري زآشنايي داشته آنکه چون اسطوره هاي پارســي عين ولامي را به ميم افراشته هم رديف انبياء و عارفـــــــــــان پوششي بر جـــــهل جاهل بافته آنکه آهنگ و کلامي دل ربــا از يراي درس خـــــــــود آراسته چشمه هاي معرفت جوشــــد ز او دانشي از حد فزون انبـــــــاشته لحظه هايش پر شده از خـاطرات خاطراتي که زدل جان باخـــته هرچه از عطرش ببويم کم بود او گلستان ها ز گل ها کاشته آنکه معمار است و الگوي همه لاله اي بر قلب خود بگذاشته با سلاح علم در راه مـــــــــــــراد چون جلوداران به کفران تاخته آن معلّم آن مرّبي آن که او از فنونش عالمي پرداختــــــــه او عزيز است و مقامش پاس دار چونکه يزدان نام او بنگاشته عارف آن باشد که چون قطعه زمين هرکسي او را لگد انداخته يعني از زهد و کلام و علم او ذره اي از دانشش برداشته روزت مبارک

نسیبه نادرچور

آنکه نقاش است و نقشي ساخته با قلـــــــم طرح نويي انداخته در مسير واژه هاي دوستــــــــي سطر سطــري زآشنايي داشته آنکه چون اسطوره هاي پارســي عين ولامي را به ميم افراشته هم رديف انبياء و عارفـــــــــــان پوششي بر جـــــهل جاهل بافته آنکه آهنگ و کلامي دل ربــا از يراي درس خـــــــــود آراسته چشمه هاي معرفت جوشــــد ز او دانشي از حد فزون انبـــــــاشته لحظه هايش پر شده از خـاطرات خاطراتي که زدل جان باخـــته هرچه از عطرش ببويم کم بود او گلستان ها ز گل ها کاشته آنکه معمار است و الگوي همه لاله اي بر قلب خود بگذاشته با سلاح علم در راه مـــــــــــــراد چون جلوداران به کفران تاخته آن معلّم آن مرّبي آن که او از فنونش عالمي پرداختــــــــه او عزيز است و مقامش پاس دار چونکه يزدان نام او بنگاشته عارف آن باشد که چون قطعه زمين هرکسي او را لگد انداخته يعني از زهد و کلام و علم او ذره اي از دانشش برداشته روزت مبارک

دبیرستان شبانه روزی گراش

ضمن تبریک هفته معلم منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم دیدگاههای شما در بهبو د کیفیت کارمان قطعا موثر می باشد منتظرتان هستیم

دبیرستان شبانه روزی گراش

ضمن تبریک هفته معلم منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم دیدگاههای شما در بهبو د کیفیت کارمان قطعا موثر می باشد منتظرتان هستیم