اندر احوالات نماز تیکه پاره

 

بحول قوه الهی از آنجا که در این ایام مقدس و طاقت فرسا که همه را به بهره برداری از نفحات این ماه  سفارش میکنند ،امت کالری لازم برای نماز مغرب و عشاء را نداشته ، پیش قراولان مساجد را به تسریع انجام امور صلاه و منع اذکار ثانویه دستور میکنند.

این خالوی شباب ما که به مسجد حاج فتح الله گراشی نماز ادا می کند مردیست محیر القول.از بس منعات مردم را بجا گذاشته.هیچ کس و نا کسی از الطاف محرمانه او بی نصیب نمانده.إفشانده اند فی صلاة عشاء ،آن زمان که سلام تمام شود ، ریش سفیدان و قد خمیدگان در رکعت سوم بسر برده و چهار به سه از دیگر اهالی عقب مانده.حاشا و کلآ

الیوم مردی از همان اهالی به بیت مادر بزرگ قرار تماس کرد و فغان سرداد که حاج آقا!!! نکنید این کارهارا،از آخرت خود مشفق باشید خوبیت ندارد این نماز،فشار قبر دارد.ما هم با عذر خواهی تیلیفون را سر جایش گذاشتیم که شر نشود. به امت آماده بگوش هم گفتیم طالب استخاره بود و حاج آقا استخاره کنید.!

 

/ 4 نظر / 7 بازدید
مجید

دمت گرم سعید.ای خندیدیم.ولی خدا وکیلی راس می گی ها.ماکه کمر درد گرفتیم اون شبی

محمود

خیلی با حال بود

فریاد

میدونم هر کی بوده بدتر از حاج آقای دیشبی نبود ...مرسی.

محمود

بامزه بود![نیشخند] اینو اگه تو روزانه نوشته بودی احتمالا چند تا تنکس میگرفتی