تویت

سر کلاس نشسته ام و چشمانم را لحظاتی یک در میان می بندم. حالا دارم خستگی بالا می آورم...

/ 1 نظر / 14 بازدید
affection

اگه دانش اموز بودين ، از معلم به بهونه اب خوردن اجازه ميگرفتين و الكي طولش ميدادين تا زنگ بخوره... يادش بخير