کردن از نوع هدفمند

مرحله دویم جهتمندی اجرا می باید بشود یا خیر؟

شیر، الیوم به وزن900 غرام 1200 تومان است؛ بنده همان به که ز تقصیر خویش، از منبع بنوشد و زیر لنگ جناب گاو هنگام نشستن، مرحوم شود.

/ 1 نظر / 20 بازدید
محمد

دوست داشتن کساني که دوستمان مي‌دارند کار بزرگي نيست، مهم آن است آنهايي را که ما را دوست ندارند، دوست بداريم آگهی رایگان http://www.9rang.com