تخت

استفاده از زیر تختخواب به مراتب بیشتر از روی تختخوابه...

/ 4 نظر / 11 بازدید
پسر همسایه

خوش به حال شما. ما که رو زمین میخوابیم زیر و رو نداره

محمود

حرف سیاسی ممنوع! [نیشخند]