الهی نامه دهر

الهی اگر فردا دادی ام ، نعمت است ؛ و اگر ندادی ام ، حکمت است...

/ 5 نظر / 7 بازدید
محمود

کم کم داری فیلسوف میشی ها!

خاتون

از خودتان بود؟چه جالب بود.کوتاه و پرملات

N/A

اگر فردا دادت،مبارک است[نیشخند]

محمد1409

تشا یشا