خفیه نامه (2)

دست های خالی

یکشنبه ، دوشنبه

و یا هر روز دیگر!

وقتی او بخواهد بیاید،

نه به گلفروش توجه میکند

نه به وقت ملاقات....!

/ 3 نظر / 5 بازدید