مهدویت...

چند روزیه بعد نماز ظهر میریم پای منبر.اما این منبر بیشتر شبیه کلاس درس و دانشگاه میمونه.یه استاد و یه تخته و چند تا جوون با دفتر و قلم.سعی میکنم  دفعه بعد خلاصه ای از این جلسات مثل مهدویت از نگاه قرآن ، اثبات مهدویت از منظر قرآنو … رو بنویسم.

من نوشت : این شبها ملتمسیم به دعای شما

/ 0 نظر / 5 بازدید